Wat zijn de financiële regels voor pgb-budgethouders op Walcheren?

Uw Persoonsgebonden budget (pgb) is alleen bedoeld om zorg in te kopen.
Waar mag u het pgb niet voor gebruiken?
• Reiskosten – Eventuele reiskosten van uw zorgaanbieder mogen niet uit het pgb betaald worden.
• Feestdagenuitkering – U mag het pgb niet gebruiken om een feestdagenuitkering aan uw zorgaanbieder te betalen.
• Bemiddeling – Misschien maakt u gebruik van een bemiddelingskantoor. U mag die bemiddelingskosten niet uit het pgb betalen.
• Administratiekosten en andere indirecte kosten: de administratiekosten en andere indirecte kosten van uw zorgverlener mag u niet uit het pgb betalen.

Eigen bijdrage
Tot 18 jaar betaalt u geen eigen bijdrage. Vanaf 18 jaar, betaalt u een eigen bijdrage voor voorzieningen. Lees meer hierover bij ‘Eigen bijdrage Wmo’.

Vrij besteedbaar bedrag
Van het jaarbudget is € 250,00 vrij besteedbaar. Dat wil zeggen dat u over die € 250,00 geen verantwoording hoeft af te leggen. Let op: dit is een vrijgesteld bedrag voor een looptijd van één jaar. Is het pgb van kortere duur? Dan is dit vrijgestelde bedrag ook lager dan € 250,00: dit wordt berekend naar rato van de looptijd van het toegekende budget.