Wat is een vrij besteedbaar bedrag en hoe hoog is dit?

Een vrij besteedbaar bedrag wil zeggen, dat u over dit deel van het budget geen verantwoording hoeft af te leggen aan de SVB middels een declaratie. Iedere budgethouder heeft met ingang van 01-01-2016 recht op een vrij besteedbaar bedrag van € 250,- op jaarbasis (per maand is dit € 20,83). Dus als uw PGB in de loop van een jaar eindigt, wordt het VBB naar rato berekend. Neemt u het volledige bedrag aan het begin van het jaar op en uw PGB wordt tussentijds beëindigd, dan dient u het teveel aan opgenomen VBB terug te betalen aan de gemeente.