Wat is het gevolg als ik niet meewerk aan het verstrekken van mijn medische gegevens?

In de wet staat dat de gemeenten een goed gemotiveerde afweging moeten maken bij het toekennen van zorg en ondersteuning. Als belangrijke gegevens die van toepassing zijn ontbreken, is het niet mogelijk om tot een goed gemotiveerde afweging te komen. Dus als u niet mee wilt werken om Porthos inzage te geven in bepaalde medische informatie die nodig is om op uw aanvraag een zorgvuldig gemotiveerd besluit te kunnen nemen, dan kan Porthos besluiten om de aanvraagprocedure te stoppen. De procedure kan direct hervat worden op het moment dat de informatie wel door u verstrekt wordt of Porthos toestemming geeft deze informatie op te vragen.