Waarom moet Porthos (soms) inzage hebben in mijn medische gegevens?

Porthos vraagt u soms bepaalde medische gegevens aan te leveren. Porthos vraagt dat alleen als dat nodig is en het gaat alleen om medische gegevens die betrekking hebben op de inzet van uw zorg en ondersteuning. Deze gegevens zijn nodig om samen met u te bekijken welke zorg en ondersteuning nodig is. Porthos gebruikt dan bestaande informatie zodat u geen overbodige extra onderzoeken hoeft te ondergaan. Porthos kan deze medische gegevens ook voor u opvragen. Hiervoor moet u bij de ondertekening van het ondersteuningsplan dan toestemming geven. Als u geen medische gegevens wil of kan verstrekken, dan kan Porthos een onafhankelijke deskundige inschakelen die uw sociaal-medische situatie onderzoekt en een advies uitbrengt. Met dat advies kan Porthos een besluit nemen over de in te zetten zorg en ondersteuning.