Waarbij kan de onafhankelijke cliëntondersteuner of vrijwillige burgeradviseur helpen?

• De vrijwillig burgeradviseur bekijkt samen met u waar u ondersteuning nodig heeft en welke mogelijkheden hiervoor zijn. Kan dit opgelost worden binnen uw sociale netwerk? Of misschien bent u geholpen via maatschappelijke initiatieven of organisatie op Walcheren.
• De cliëntondersteuner of burgeradviseur is goed thuis in de wetgeving. Zij weten of uw vraag valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) Als uw de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet (Porthos) of de Participatiewet (Orionis) of de Wet Langdurige Zorg WLZ), dan weet de cliëntondersteuner of vrijwillige burgeradviseur dit. Zij verwijzen u dan door naar het juiste loket.
• Heeft u een gesprek met een instantie zoals de zorgverzekeraar, Porthos of Orionis? Deze gesprekken kunt u voorbereiden met de cliëntondersteuner of de burgeradviseur. Eventueel gaan zij ook mee naar het gesprek of zij ondersteunen u achteraf.