Privacy

VEELGESTELDE VRAGEN over Privacy:

Hoe komt Porthos aan informatie?
Informatie komt beschikbaar in het gesprek dat Porthos heeft met de klant en zijn netwerk. Soms vraagt Porthos de klant om aanvullende informatie om een zorgvuldige afweging te kunnen maken voor de best passende vorm van zorg en ondersteuning. Porthos kijkt gedurende het hulp- of zorgverleningstraject ook samen met de klant, zijn netwerk en de zorgaanbieder of de inzet het gewenste resultaat heeft. Het gebeurt vrijwel nooit dat cliënten bezwaar hebben tegen het beschikbaar stellen van deze informatie.

Heeft Porthos medische gegevens nodig?
Of Porthos medische gegevens nodig heeft is afhankelijk van de precieze taak die Porthos op dat moment uitvoert en de situatie. Voor het betalen van een factuur is het niet nodig, om het veiligheidsrisico van een situatie in te kunnen schatten kunnen medische gegevens soms wel noodzakelijk zijn.
In veel gevallen delen mensen hun medische informatie graag met Porthos. Wanneer iemand bijvoorbeeld aan MS lijdt, zorgt het delen van deze diagnose voor begrip en Porthos kan dan veel beter en sneller inspelen op alle zorg en ondersteuning die nu en in de toekomst nodig is. In principe is de omschrijving ‘een voortschrijdende levensbedreigende ziekte’ en de verschijnselen die daarbij horen die iemand belemmeren in het meedoen aan het ‘gewone leven’ ook voldoende. Maar dit dient dan wel bevestigd te worden door een arts. Bij geestelijke jeugdgezondheidszorg ligt het delen van informatie gevoeliger bij de betrokkenen. Maar Porthos hanteert voor alle hulp en ondersteuning één werkwijze hoe we mensen benaderen en maakt dus geen onderscheid tussen een casus die te maken heeft met bijvoorbeeld geestelijke jeugdgezondheidszorg of een vervoersprobleem of dementie.

Bemoeien Porthos medewerkers zich met medische behandelingen?
Porthos beoordeelt geen medische behandelingen. Porthos vertrouwt op het oordeel van medici zoals huisartsen, psychiaters en jeugdartsen en bemoeit zich niet met het stellen van diagnoses of behandelplannen.

Beschikken Porthos medewerkers altijd over voldoende deskundigheid?
Porthos klantondersteuners zijn weliswaar in dienst van een gemeente (en dus ambtenaar) maar hebben veelal een achtergrond als zorgprofessional. Bijvoorbeeld als gekwalificeerd en geregistreerd hulpverlener in het kwaliteitsregister jeugd. Bovendien gaat de selectie van de best passende vorm van zorg en ondersteuning altijd in samenspraak met de klant zelf en zijn netwerk. Of met het kind zelf, zijn ouders/verzorgers en het netwerk. Als de kennis van een heel specialistisch gebied van zorg en ondersteuning niet voorhanden is bij het brede palet aan kennis en ervaring van de Porthos medewerkers, dan kan Porthos een deskundige professional om advies vragen. Een en ander past perfect in het streven van Porthos om passende zorg en ondersteuning te leveren, maatwerk dus.

Wie is eigenaar van de informatie die bij Porthos bekend is?
De cliënt zelf is eigenaar van zijn of haar ondersteuningsplan. Dat is het plan waarin beschreven staat wat er goed gaat, waar er zorgen zijn en hoe deze zorgen opgelost kunnen worden. Alle bij zorg en ondersteuning betrokken partijen kunnen hun werkzaamheden op dit plan afstemmen en hun bevindingen in dit plan delen. Er is bij Porthos ook een administratieve informatiestroom voor het betalen van zorgaanbieders. Op facturen van zorgaanbieders staan gegevens aan wie de hulp is geleverd en wat voor soort hulp is geleverd. Voor jeugdigen die worden behandeld met een vorm van specialistische geestelijke gezondheidszorg is een uitzondering mogelijk. Als de jeugdigen of hun ouders dit aangeven dan hoeft de factuur niet te vermelden over wat voor soort (medische) behandeling of aandoening het gaat.

Kunnen alle ambtenaren van de gemeente bij (medische) klantinformatie?

Porthos werkt met een eigen afgesloten systeem dat alleen toegankelijk is voor Porthos medewerkers die voor hun werkzaamheden moeten kunnen beschikken over klantgegevens.
Zij moeten zich hierbij houden aan het privacyprotocol en de ambtseed die zij hebben afgelegd. Dat betekent dat zij alleen die informatie raadplegen, die nodig is voor hun werk. Ze mogen dus niet ‘zomaar’ in een dossier van een cliënt kijken als ze daar voor hun werk niets te zoeken hebben. De werkwijze van Porthos is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de sociale dienst. Ambtenaren van Middelburg, Veere en Vlissingen kunnen op geen enkele manier bij de gegevens.