Moet ik een salarisadministratie voeren voor iemand die ik inhuur via mijn pgb?

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgaanbieder voor maximaal drie dagen per week? Of heeft u een overeenkomst met een freelancer, partner of familielid? Dan bent u als budgethouder niet verplicht om belasting en premies op het loon in te houden. Als budgethouder kunnen u en uw zorgaanbieder samen kiezen om elke maand de loonheffingen in te laten houden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarmee voorkomt u dat de zorgaanbieder deze bedragen na afloop van het jaar zelf moet afdragen. Lees meer hierover op de website van de SVB.