Ik voel mij niet goed behandeld! Wat kan ik doen?

Voelt u zich niet goed behandeld door Porthos? Bent u ontevreden over de dienstverlening? Ga hierover dan in gesprek met uw klantondersteuner of contactpersoon bij Porthos. Als dit uw ontevredenheid niet voldoende wegneemt, kunt u een klacht indienen. Een klacht heeft te maken met gedrag van Porthos als organisatie of met gedrag van één van de medewerkers van Porthos. Richt uw klacht aan het College van B&W, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Dit mag ook per mail aan: info@porthos.nl. Meer informatie vindt u in de folder klachtenregeling.