Ik ga verhuizen, hoe behoud ik mijn PGB?

Geef een verhuizing altijd (ook) door aan Porthos als u een PGB heeft. Dit geldt voor alle mogelijke manieren van verhuizen:
– Als u binnen Walcheren verhuist
– Als u naar een regio buiten Walcheren verhuist
– Als u van buiten een gemeente op Walcheren naar hier verhuist.

Porthos moet het PGB stopzetten per de datum waarop u de gemeente verlaat die u uw PGB heeft toegekend.
Porthos hanteert ook de stelregel dat wanneer een andere gemeente u een PGB heeft toegekend, Porthos dit besluit/budget overneemt. U dient bij verhuizing wel direct contact met Porthos op te nemen, zodat een afspraak gemaakt kan worden voor een keukentafelgesprek. Totdat dit keukentafelgesprek is geweest, neemt Porthos uw huidige PGB over. Deze zogenaamde ‘warme overdracht’ geldt dus als u naar Walcheren of binnen Walcheren verhuist. Veel andere gemeenten hanteren deze stelregel niet, zij willen eerst een huisbezoek bij u plannen. Vraag dit na bij de gemeente waar u naar toe verhuist. Indien u één van onze gemeenten verlaat, dient u dit ook door te geven zodat wij het PGB budget stop kunnen zetten en kunnen zorgen voor een “warme” overdracht naar een andere gemeente.