Hoe wordt het pgb financieel beheerd?

U bent zelf budgethouder, of iemand die u (wettelijk) vertegenwoordigt. De budgethouder ontvangt het bedrag voor het Persoons Gebonden Budget (pgb) niet rechtstreeks op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het pgb. Een factuur van een zorgaanbieder stuurt de budgethouder naar de SVB. Vervolgens betaalt de SVB het bedrag aan de zorgaanbieder uit. U logt daarvoor in via het portaal op de website van de SVB.