Hoe voorkom ik dat mij een te hoge Eigen Bijdrage voor mijn PGB in rekening wordt gebracht?

De eigen bijdrage voor uw PGB wordt geheven over het totaalbudget, dus niet over de afgenomen zorg. Hierdoor betaalt u meer eigen bijdrage dan noodzakelijk is. het is dus van belang dat indien uw zorgvraag minder is, of uw situatie wijzigt, om dan wederom in gesprek te gaan met Porthos, om de hoogte van uw budget bij te stellen.
Begin 2015 heeft u van het CAK een brief gehad waarin staat wat uw eigen bijdrage zal zijn over het toegekende PGB. In die brief is aangegeven dat de uiteindelijke factuur gebaseerd is op de zorg die geleverd is. Helaas is in deze brief niet aangegeven dat u zelf het PGB naar beneden moet bijstellen om de eigen bijdrage te baseren op de geleverde zorg.
Als u Porthos niet heeft laten weten dat het PGB lager kan worden, wordt uw eigen bijdrage nog steeds berekend op het totale PGB en niet de daadwerkelijk geleverde zorg. Wij willen voorkomen dat u een te hoge bijdrage moet betalen.