Hebben de medewerkers van Porthos een BIG registratie nodig?

Nee, voor het delen van de medische gegevens door Porthos is geen BIG registratie vereist. Een BIG registratie is nodig voor medewerkers die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, zoals tandartsen, verplegers en psychologen. De medewerkers van Porthos zijn geen hulpverleners of medici, zij vervullen de rol van gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning.