Gaat de gemeente ook over de budgetten voor de WLZ?

De WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. De gemeenten geven alleen toegang voor een voorziening die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De toekenning voor de Wet Langdurige Zorg verloopt via het CIZ. Ook het PGB via de WLZ verloopt via het CIZ. Dit staat duidelijk uitgelegd op de website van de Rijksoverheid.
Kijk ook voor meer informatie: www.ciz.nl